Danh sách công việc
Danh sách các việc đang được mở tuyển dụng tại CITIGYM.
Thư Kí Giám Đốc Kinh Doanh
Full-time
1 người
Thỏa thuận
52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Tin Học Văn Phòng Kiến Thức Dinh Dưỡng Bán Hàng Chăm Sóc Khách Hàng
Ứng tuyển
Chuyên Viên PR
Part-time
Thỏa thuận
52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Marketing Truyền thông
Ứng tuyển
Partnership Marketing Manager
Full-time
Thỏa thuận
52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Marketing Manager
Ứng tuyển
Chuyên Viên Sản Xuất Nội Dung
Full-time
Thỏa thuận
52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Marketing Content Marketing website
Ứng tuyển
Giám Sát Huấn Luyện Viên
Full-time
Thỏa thuận
52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Huấn Luyện Viên
Ứng tuyển
Trợ Lý Huấn Luyện Viên
Full-time
Thỏa thuận
52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Huấn Luyện Viên
Ứng tuyển
"Chúng tôi cần tìm kiếm các đồng đội tài năng cho CITIGYM. Hãy đồng hành cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt trong ngành Fitness."
John Blue
- Personal Trainer