• Thời gian tập luyện:
  14 tháng
 • Tổng chi phí:
  10,399,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  742,786 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  24,760 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  6 tháng
 • Tổng chi phí:
  6,699,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  1,116,500 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  37,217 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  3 tháng
 • Tổng chi phí:
  4,199,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  1,399,667 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  46,656 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  1 tháng
 • Tổng chi phí:
  2,099,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  2,099,000 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  69,967 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  33,499,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  558,317 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  18,611 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  36 tháng
 • Tổng chi phí:
  22,999,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  638,861 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  21,295 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  18 tháng
 • Tổng chi phí:
  15,099,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  838,833 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  27,961 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  120 tháng
 • Tổng chi phí:
  157,499,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  1,312,492 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  43,750 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  60 tháng
 • Tổng chi phí:
  91,899,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  1,531,650 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  51,055 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  24 tháng
 • Tổng chi phí:
  52,399,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  2,183,292 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  72,776 VNĐ
 • Thời gian tập luyện:
  120 tháng
 • Tổng chi phí:
  36,199,000 VNĐ
 • Chi phí / tháng
  301,658 VNĐ
 • Chi phí / ngày:
  10,055 VNĐ
Classic
742,786 / Thg
Citipassport
558,317 / Thg
Superior
1,312,492 / Thg
Royal
301,658 / Thg
Chỉ được tập luyện tại một câu lạc bộ đã chọn ban đầu.
Tham gia các lớp Yoga và Group X theo lịch tập của câu lạc bộ đã chọn.
Được tặng thêm tháng khi tham gia.
Dịch vụ khăn tập thể thao cao cấp.
Tự do tập luyện tại tất cả câu lạc bộ trong hệ thống CitiGym.
Được tập luyện cùng một người khác chưa là hội viên của CitiGym.
Bộ đồ dùng tắm gội - vệ sinh cao cấp.
Tham gia các lớp tập luyện nâng cao chuyên biệt.
Trải nghiệm các sự kiện, hội thảo, tour du lịch thể thao đặc biệt chỉ dành riêng cho hội viên sở hữu thẻ Superior.