Danh sách công việc
Trưởng Nhóm Tư Vấn Thẻ Hội Viên
Full-time
1 người
Thỏa thuận
52 Thành Thái, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Ứng tuyển
"Chúng tôi cần tìm kiếm các đồng đội tài năng cho CITIGYM. Hãy đồng hành cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt trong ngành Fitness."
John Blue
- Personal Trainer