Chi tiết

Nhiệm Vụ Chính

 • Hỗ trợ Quản lý đào tạo và hướng dẫn đội ngũ nhân viên.
 • Hỗ trợ Quản lý giám sát và xây dựng đội ngũ nhân viên kế thừa
 • Hỗ trợ Quản lý báo cáo với Giám đốc khi được yêu cầu.

Chi Tiết Công Việc

Hỗ trợ Quản lý đào tạo và hướng dẫn đội ngũ nhân viên:

 • Đào tạo kiến thức sản phẩm cho nhân viên bán hàng
 • Hướng dẫn các bài tập về gym và thể hình.
 • Phổ cập kiến thức cho nhân viên bán hàng theo tháng, quý
 • Cung cấp, hướng dẫn sử dụng các công cụ bán hàng

Hỗ trợ Quản lý giám sát và xây dựng đội ngũ nhân viên kế thừa:

 • Giám sát công việc hàng ngày của nhân viên.
 • Đào tạo về kỹ năng quản lý đối với nhân sự chuẩn bị thăng chức.

Hỗ trợ Quản lý báo cáo với Giám đốc khi được yêu cầu:

 • Báo cáo tình hình hoạt động của bộ phận với giám đốc kinh doanh.
 • Thực hiện các chỉ thị từ giám đốc kinh doanh.
 • Thực hiện các chính sách bán hàng theo quyết định, quy định và yêu cầu của công ty

Báo Cáo Trực Tiếp: Giám đốc Kinh doanh và quản lý huấn luyện viên

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ:

 • Đại học

Kiến thức: 

 • Kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng.
 • Kiến thức về việc luyện tập thể dục, các bộ môn thể dục, thể hình.
 • Kiến thức về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm quản lý: Từ 2 năm trở lên
 • Kinh nghiệm chuyên môn: Từ 2 năm trở lên

Kỹ năng

 • Kỹ năng quản lý dự án xây dựng kế hoạch.
 • Kỹ năng quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ kế thừa

Yêu cầu khác

 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
 • Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp.
Email ứng tuyển về: recruitment@citigym.com.vn
Đơn ứng tuyển
     "Chúng tôi cần tìm kiếm các đồng đội tài năng cho CITIGYM. Hãy đồng hành cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt trong ngành Fitness."
     John Blue
     - Personal Trainer