Chi tiết

Nhiệm Vụ Chính

 • Hỗ trợ Quản lý bộ phận thực hiện các báo cáo được giao.

Chi Tiết Công Việc

Quản lý thông tin danh sách leads mua/ quảng cáo từ bộ phận khác:

 • Kiểm tra danh sách leads từ việc mua/ quảng cáo từ bộ phận Kinh doanh/ TM/ MKT và đảm bảo việc độ trung thực của danh sách.
 • Kiểm tra thông tin nhập trên hệ thống chính xác với Trưởng nhóm Quản lý dữ liệu hợp đồng.
 • Báo cáo danh sách leads mua/ leads quảng cáo bị trùng cho Quản lý trực tiếp.
 • Đảm bảo thông tin được nhập chính xác 99%.

Thực hiện báo cáo tổng về Sai phạm trong bán hàng:

 • Tổng hợp báo cáo của nhóm Quản lý dữ liệu hợp đồng để cung cấp cái nhìn tổng thể cho CEO và bộ phận Kế toán.
 • Hỗ trợ chỉnh sửa công thức và đưa ra mẫu chung cho loại báo cáo này.

Thực hiện báo cáo tổng về Phiểu yêu cầu khách hàng (MSR):

 • Tổng hợp báo cáo MSR từ các thành viên trong nhóm Quản lý dữ liệu hợp đồng để cung cấp cái nhìn tổng thể cho CEO và Quản lý vận hành.
 • Hỗ trợ chỉnh sửa công thức và đưa ra mẫu chung cho loại báo cáo này.

Thực hiện các loại báo cáo khác theo yêu cầu:

 • Kiểm tra quy trình yêu cầu thực hiện báo cáo về mục đích báo cáo và sự chấp thuận của CEO.
 • Trích xuất dữ liệu và thực hiện báo cáo được yêu cầu.
 • Báo cáo cho Quản lý bộ phận trước khi cung cấp cho bộ phận yêu cầu.
 • Quản lý tất cả báo cáo của 20 câu lạc bộ.

Báo Cáo Trực Tiếp: Data Services Manager

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ:

 • Đại học

Kiến thức: 

 • Quản trị kinh doanh, Phân tích dữ liệu

Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm quản lý: Phân tích dữ liệu và thực hiện báo cáo. Thao tác trên hệ thống. 1 Năm
 • Kinh nghiệm chuyên môn: 2 năm trở lên

Kỹ năng

 • Làm việc nhóm.
 • Phân tích thông tin tốt
 • Giải quyết và xử lý vấn đề.
 • Vận hành hệ thống.

Yêu cầu khác

 • Giao tiếp tốt
 • Cẩn thận chi tiết
Email ứng tuyển về: recruitment@citigym.com.vn
Đơn ứng tuyển
     "Chúng tôi cần tìm kiếm các đồng đội tài năng cho CITIGYM. Hãy đồng hành cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt trong ngành Fitness."
     John Blue
     - Personal Trainer