Chi tiết

Nhiệm Vụ Chính

 • Lập kế hoạch, đề xuất kinh doanh theo yêu cầu của giám đốc
 • Phân tích và báo cáo các chỉ số kinh doanh cho ban quản trị
 • Hỗ trợ Giám đốc các công việc

Chi Tiết Công Việc

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh:

 • Lập và đề xuất lên BQT kế hoạch, chiến lược kinh doanh.
 • Tham mưu , tư vấn, hỗ trợ Giám đốc trong việc xây dựng các kế hoạch và điều hành các hoạt động kinh doanh được phân công phụ trách.

Phân tích và báo cáo các chỉ số kinh doanh cho ban quản trị:

 • Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc.
 • Xây dựng các báo cáo về tình hình bán hàng của các bộ phận kinh doanh.

Hỗ trợ Giám đốc các công việc:

 • Giám sát hoạt động của nhân viên cấp dưới.
 •  Ban hành các chính sách, yêu cầu theo chỉ thị của GĐKD.
 • Các công việc hành chính văn phòng.
 • Cập nhật lịch hẹn, lịch phỏng vấn.

Báo Cáo Trực Tiếp: Giám Đốc Kinh Doanh

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ:

 • Cao đẳng - Đại học

Kiến thức: 

 • Kiến thức về tin học ; soạn thảo văn bản; lập báo cáo
 • Kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng;
 • Kiến thức về  bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm quản lý: Có kinh nghiệm làm việc 01 năm tại vị trí tương đương.
 • Kinh nghiệm chuyên môn: 1 năm trở lên

Kỹ năng

 • Kỹ năng phân tích báo cáo.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản.
 • Kỹ năng dự án xây dựng kế hoạch.

Yêu cầu khác

 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
 • Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp

 

Email ứng tuyển về: recruitment@citigym.com.vn
Đơn ứng tuyển
     "Chúng tôi cần tìm kiếm các đồng đội tài năng cho CITIGYM. Hãy đồng hành cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt trong ngành Fitness."
     John Blue
     - Personal Trainer