Chi tiết

Nhiệm Vụ Chính

 • Tìm kiếm và hợp tác với các đối tác từ nhiều ngành, lĩnh vực để thúc đẩy nhận diện thương hiệu, tăng traffic, trải nghiệm và doanh thu từ nguồn này.
 • Kêu gọi tài trợ cho các chương trình, sự kiện của Citigym nhằm tiết kiệm chi phí

Chi Tiết Công Việc

Phát triển đổi tác nhằm tăng traffic, lượng trải nghiệm và doanh số:

 • Tìm kiếm, xây dựng và phát triển kênh hợp tác với đối tác để tối đa hóa nhận diện thương hiệu, đồng thời tìm kiếm cơ hội tăng traffic và doanh số thông qua các chương trình hợp tác với các đối tác.
 • Cùng với Giám đốc Marketing thiết lập kế hoạch với các chỉ tiêu rõ ràng cho bộ phận PNS và nhân viên trực thuộc bộ phận này
 • Phát triển và thực hiện chiến lược trao đổi quyền lợi, ưu đãi Citigym dành cho đối tác và ngược lại, quyền lợi/ ưu đãi đối tác dành cho Citigym. 
 • Đẩy mạnh nhận diện thương hiệu của Citigym trên các kênh truyền thông của đối tác. Kết hợp với team thiết kế, team Brand và team Event & Campaign cùng phát triển Presentation kits và các ấn phẩm truyền thông/ MRK khác, trưng bày các ấn phẩm này tại các điểm bán của đối tác.
 • Đề xuất ý tưởng cho các dự án phát triển kênh đối tác mới, kèm theo kế hoạch hành động cùng các công cụ đo lường, các giải pháp cụ thể.
 • Kiểm tra và đảm bảo các điều khoản trong hợp đồng/ thỏa thuận hợp tác với đối tác mang lại nhiều giá trị cho Citigym và không đi ngược lại với các giá trị thương hiệu mà Citigym đang xây dựng.
 • Kiểm tra và đảm bảo các điều khoản trong hợp đồng/ thỏa thuận hợp tác với đối tác mang lại nhiều giá trị cho Citigym và không đi ngược lại với các giá trị thương hiệu mà Citigym đang xây dựng.

Kêu gọi tài trợ:

 • Liên hệ với đối tác kêu gọi tài trợ bằng tiền mặt, quà, vouchers…cho các sự kiện, chiến dịch nhằm tiết kiệm tối đa chi phí cho Citigym
 • Trả quyền lợi cho đối tác theo đúng hợp đồng/ thỏa thuận hợp tác Thuyết phục khách hàng tham gia thẻ hội viên.

Đào tạo và phát triển đội ngũ

 • Xây dựng team mạnh về chuyên môn.
 • Xây dựng đội ngũ làm việc tận tâm, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, cầu thị, hỗ trợ lẫn nhau
 • Cùng các thành viên trong team, xây dựng và truyền bá tinh thần tự chịu trách nhiệm (Ownership), văn hóa biết ơn (Gratitude) và ham học hỏi (Eager to learn)

Công việc khác

 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
 • Hỗ trợ các thành viên trong team MRK khi có sự kiện

Báo Cáo Trực Tiếp: Giám Đốc Marketing

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ:

 • Đại Học Cử nhân ngành: Marketing, QTKD, Ngoại thương, Kinh tế...

Kiến thức: 

 • Kiến thức làm việc trong marketing, truyền thông, agency, lập kế hoạch, xây dựng proposal, quan hệ đối tác

Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm quản lý: 2 năm
 • Kinh nghiệm chuyên môn: 2 năm

Kỹ năng

 • Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, quản lý dự án, lên plan & kỹ năng xây dựng proposal
Email ứng tuyển về: recruitment@citigym.com.vn
Đơn ứng tuyển
     "Chúng tôi cần tìm kiếm các đồng đội tài năng cho CITIGYM. Hãy đồng hành cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt trong ngành Fitness."
     John Blue
     - Personal Trainer